Thông báo

Từ ngày 11.1.2021, gem68.net cập nhật giao diện mới, từ này các anh có thể vào trực tiếp từ gem68.com

  • Tài khoản được giữ nguyên
  • Chơi được trên điện thoại android & iPhone
  • Trải nghiệm tốt hơn
  • iOS phiên bản 14 hiện đang bị lag & sẽ sớm được khắc phục

Gem68 Kính báo ♥️